“Tenemos un Plan” és el Pla de Participació Pública que va a acompanyar el procés de redacció i aprovació del Pla General Estructural de Sant Vicent del Raspeig.

QUÈ ÉS UN PLA GENERAL?

El pla general d’un municipi és l’eina que serveix per a establir la seua ordenació territorial i urbanística: són les regles de joc que acorda la comunitat per a dur a terme les decisions que afecten al territori. Defineix el model de ciutat per als pròxims 20 anys i persegueix la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

COM ÉS UN PLA GENERAL A LA COMUNITAT VALENCIANA?

La Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), és el marc legal al que han d’acollir-se els plans generals. Fins a la seua entrada en vigor, els plans generals eren instruments que ordenaven tot el municipi, a totes les seues escales: establien tant l’ordenació estructural com la detallada del sòl urbà.

En l’actualitat, la LOTUP estableix dos instruments diferenciats per a ordenar el territori d’un municipi, en funció de l’escala que aborden: el pla general estructural (PGE) i el pla d’ordenació detallada.

QUÈ ÉS UN PLA GENERAL ESTRUCTURAL?

El PGE és l’instrument que defineix el model territorial i estableix les qüestions que formen part de la seua estructura, aquelles que conformen les línies mestres sobre les quals després es recolzaran les determinacions de caràcter detallat: els objectius per al desenvolupament del municipi, la seua vertebració a través de la infraestructura verda, la xarxa primària d’infraestructures i dotacions, la classificació i els usos del sòl, els àmbits en els quals es produirà el futur desenvolupament residencial i productiu i les condicions d’aquests desenvolupaments.

EN QUIN MOMENT ENS TROBEM?

L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha iniciat la redacció del Document Inicial Estratègic i Esborrany del Pla General Estructural, que és un document sintètic en el qual es defineixen els objectius i característiques bàsiques del model territorial que es vol per al desenvolupament del municipi. És l’instrument que dóna inici a la tramitació del futur Pla General Estructural.

La tramitació d’aquest Pla General Estructural serà llarga i complexa, durarà diversos anys. Ens trobem en el moment inicial, abans de tramitar, davant la Conselleria competent, el Document Inicial Estratègic i Esborrany del Pla.

La llei preveu incorporar la participació ciutadana en un moment bastant avançat del procés de tramitació, quan el PGE ja està redactat. Aquesta opció, encara que permet la modificació del document, impedeix una participació ciutadana real i efectiva, ja que no possibilita que la ciutadania intervinga en la construcció del model territorial. Per aqueix motiu, l’ajuntament de Sant Vicent del Raspeig vol obrir el procés de participació pública al més prompte possible, perquè les persones es puguen incorporar al procés d’elaboració del PGE des del seu inici, quan poden construir, juntament amb l’administració, el model de ciutat que desitgen per a Sant Vicent. Estem en aqueix moment.

Construeix el teu futur, participa!